*** RLB *** Zapraszamy do zabawy w TYPERA ligi ***

:: Aktualności

:: Przepisy gry

:: Regulamin

:: Formularz zgłoszenia

:: Oświadczenie

:: Oświadczenie COVID-19

:: Moje Konto

:: Liga Typerów

:: Kary

:: Informacje o RLB / Kontakt

:: Administracja


Zarejestruj się...
Zapomniałem hasła...
..:: Przepisy gry ::..

1.Turniej odbywa się na boiskach sportowych ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach zbliżonych do 50m x 28m. Bramki o wymiarach 2m x 5m.

2. Zespoły występują w sześcioosobowych składach (bramkarz + 5 zawodników w polu).

- Gra może być rozpoczęta w sytuacji, gdy drużyna liczy czterech zawodników.

- Jeżeli jednak w wyniku wykluczeń z boiska w którymkolwiek zespole pozostanie mniej niż czterech zawodników, zawody należy zakończyć.

- Ilość zmian w locie zawodników z pola podczas trwania zawodów jest nieograniczona i nie wymaga przerwy w grze. Zawodnik, który został zmieniony może powtórnie wrócić na boisko podczas kolejnej zmiany. Zmiana bramkarza może być dokonana tylko w przypadku, kiedy piłka nie jest w grze.

- Zmiana w locie ma miejsce wtedy, gdy piłka jest w grze. W tym przypadku muszą być spełnione następujące warunku:

a. Zawodnik opuszcza boisko wyłącznie w miejscu zwanym strefa zmian (strefa wyznaczona jest przed zawodami przez sędziego)

b. Zawodnik rezerwowy wchodzi na boisko również w miejscu strefy zmian, ale nie wcześniej aż zawodnik opuszczający boisko przekroczy linię boczną.

c. Nieprawidłowa zmiana może być ukarana przez sędziego napomnieniem słownym lub karą napomnienia (żółta kartka) dla zawodnika wchodzącego na boisko

d. Bramkarz może zmieniać się z każdym z zawodników, jednak następuje to jedynie w czasie przerwy w grze i za zgoda sędziego.

3. Czas gry: 2 x 22 minuty plus ewentualny czas doliczony przez sędziego, z przerwą na zmianę stron. Zatrzymanie czasu gry następuje wyłącznie w sytuacji urazu zawodnika lub wybicia piłki poza obiekt stadionu.

4. Zawodnicy muszą występować w strojach sportowych. Zawodnik powinien mieć na sobie obuwie sportowe. W rozumieniu tym może to być obuwie o płaskiej podeszwie, torfy, lub przeznaczone do gry na sztucznej murawie (oznaczenie AG). Zabrania się gry w obuwiu z wkrętami metalowymi lub plastikowymi. Organizator lub sędzia ma prawo nie dopuszczenia do gry w przypadku niepodporządkowania się do niniejszego punktu.

Zawodnik nie może nosić na sobie czegokolwiek, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych zawodników.

W meczach nie mogą brać udziału zawodnicy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Za łamanie zakazu wnoszenia, spożywania lub przychodzenia pod wpływem alkoholu bądź używek Organizator ma prawo nałożyć na zawodnika lub/i drużynę karę z wykluczeniem z rozgrywek włącznie.

II. W czasie zawodów obowiązują następujące przepisy:

1. W czasie gry zabrania się:

a. Atakowania przeciwnika w sposób gwałtowny lub niebezpieczny.

b. Atakowania przeciwnika barkiem oraz wykonywania wślizgu nogami gdy przeciwnik jest w posiadaniu piłki.

c. Wybijania piłki trzymanej przez bramkarza.

d. "Kopania" piłki po gwizdku sędziego.

- Bramkarz wprowadza piłkę do gry wyłącznie ręką zagrywając ją do którejkolwiek z zawodników.

- Zdobyty gol bezpośrednio z wykonanego "autu" oraz podczas wprowadzania piłki ręką przez bramkarza jest nieważny

2. Rzuty wolne są bezpośrednie i pośrednie.

Rzut wolny bezpośredni

Rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełni jedno z następujących sześciu przewinień w sposób uznany przez sędziego za nierozważny, lekkomyślny lub przy użyciu nieproporcjonalnej siły:

- Kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika

- Podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi

- Skacze na przeciwnika

- Atakuje (nawet barkiem) przeciwnika

- Popycha przeciwnika

Rzut wolny bezpośredni jest również przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełnił jedno z następujących przewinień:

- Przytrzymuje przeciwnika

- Pluje na przeciwnika

- Za pomocą wślizgu atakuje piłkę będącą w posiadaniu (lub usiłującego ją zagrać) przeciwnika, oprócz bramkarza we własnym polu karnym- pod warunkiem, że celem ataku jest piłka.

- Rozmyślnie dotyka piłkę ręką (oprócz bramkarza we własnym polu karnym)

Rzut wolny wykonuje się z miejsca przewinienia.

Powyższe przewinienia (faule) są akumulowane

3. Rzut karny

Rzut karny przyznaje się, jeżeli jedno z powyższych przewinień zostaje popełnione przez zawodnika w jego własnym polu karnym, niezależnie od położenia piłki zakładając, że w momencie przewinienia piłka była w grze.

5. Rzut wolny pośredni

Rzut wolny pośredni jest przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz popełnia jedno z następujących przewinień:

- Chwyta lub dotyka piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera

- Chwyta lub dotyka piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z autu wykonywanego przez współpartnera

- Kontroluje piłkę rękami dłużej niż 4 sekundy

Rzut wolny pośredni przyznaje się również drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik zdaniem sędziego:

- Gra w sposób niebezpieczny

- Celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się (bez zamiaru zagrania piłki)

- Przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z rąk

- Popełnia jakiekolwiek inne przewinienie nie wymienione wcześniej, dla którego sędzia przerwał grę celem napomnienia lub wykluczenia zawodnika

Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia. Jeżeli było to w polu karnym, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca, gdzie nastąpiło przewinienie.

6. Rzut wolny bezpośredni

Jeżeli z rzutu wolnego bezpośredniego kopnięta piłka bezpośrednio wpadnie do bramki przeciwnika- bramka jest uznana

7. Rzut wolny pośredni

Bramka może być zdobyta jedynie wtedy, gdy będąca w grze piłka przed wpadnięciem do bramki dotknie innego zawodnika.

8. Naruszenia i sankcje

8.1. Zawodnik zostaje napominany żółtą kartką, jeśli

- Uporczywie narusza przepisy gry

- Gestem lub słownie okazuje niezadowolenie z decyzji sędziego.

- Zachowuje się nie sportowo.

8.2. Zawodnik zostaje ukarany karą napomnienia (żółtą kartką), jeśli popełni jedno z następujących przewinień:

- Jest winny nie sportowego zachowania.

- Słownie lub czynnie demonstruje swoje niezadowolenie.

- Uporczywie narusza przepisy gry

- Opóźnia wznowienie gry.

. Nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym, rzutem wolnym lub rzutem z autu.

Za jakiekolwiek z powyższych przewinień przyznany jest drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni z miejsca wykroczenia. Jeżeli było to w obrębie pola karnego, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.

8.3. Zawodnik zostaje ukarany karą napomnienia (żółtą kartką) również gdy:

Reklamując odległość przeciwnika od piłki przy wznowieniu gry rzutem rożnym, rzutem wolnym lub rzutem z autu nie czekając na gwizdek sędziego zagrywa piłkę.

Po napomnieniu winnego zawodnika drużyna powtarza wykonanie rzutu.

9. Przewinienia karne, wykluczenia z gry

9.1. Zawodnik, który podczas rozgrywek ukarany został trzecią karą napomnienia (żółtą kartką)- pauzuje w następnym meczu. Jego absencja powtarza się po każdych kolejnych dwóch karach napomnienia.

9.2. Zawodnik musi być wykluczony z gry i zobaczyć czerwoną kartkę, jeżeli popełni jakiekolwiek z następujących przewinień:

- Zachowuje się w sposób wybitnie niesportowy (gestem lub słownie krytykuje oraz okazuje niezadowolenie z decyzji sędziego).

- Zachowuje się i gra w sposób gwałtowny i brutalny.

- Po raz wtóry zachowuje się nie sportowo, będąc już uprzednio ukaranym napomnieniem.

- Pluje na przeciwnika lub inną osobę.

- Używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka.

- Pozbawia drużynę przeciwną bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zagrywając piłkę ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym).

- Pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika, popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym.

- Za powtarzające się ww. zachowanie organizator może wykluczyć z turnieju danego zawodnika /drużynę ( bez możliwości zwrotu wpisowego).

"Czerwona kartka" jest traktowana jako kara minutowa wykluczająca zawodnika do końca danego spotkania. Jeśli drużyna ukaranego zawodnika utraci bramkę, może uzupełnić skład poprzez wprowadzenie do gry innego zawodnika- ukarany musi odbyć swoją karę do końca.

Rozstrzygnięcia

Rozstrzygnięcie 1

Zawodnik wykluczony, nie może powrócić do gry, ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych.

Zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 2 minut od momentu wykluczenia współpartnera, o ile wcześniej nie utraci bramki.

W takim przypadku:

- Jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 6 i tracą bramkę- mogą uzupełnić skład.

- Jeżeli obie drużyny mają po 5 zawodników (obaj zawodnicy ukarani) i pada bramka- obie uzupełniają skład.

- Jeżeli 4 zawodników gra przeciwko 5 lub 6 i tracą bramkę- mogą uzupełnić kład tylko o 1 zawodnika.

- Jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników i pada bramka- obie uzupełniają skład o 1 zawodnika.

- Jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę, nie uzupełnia składu przed upływem 2 minut od chwili wykluczenia zawodnika.

Uzupełnienie składu wymaga zgody sędziego i może nastąpić tylko w przerwie w grze. Zawodnik ukarany przez sędziego karą wykluczenia w postaci czerwonej kartki ( nie dotyczy konsekwencji drugiej kary napomnienia) w zależności od stopnia przewinienia jest dodatkowo obciążony karą od jednego do kilku meczy. O długości absencji ukaranego zawodnika decyduje organizator.

10. Wykonanie rzutów wolnych

- Zawodnicy drużyny przeciwnej mają prawo ustawić mur obronny.

- Wszyscy przeciwnicy muszą znajdować się, co najmniej 5 metrów od piłki zanim zostanie ona wprowadzona do gry.

- Bramka może zostać zdobyta bezpośrednio z rzutu wolnego.

11. Rzut karny

Rzut karny przyznaje się przeciwko drużynie, która w obrębie własnego pola karnego, w czasie, gdy piłka jest w grze popełni przewinienie karane rzutem wolnym bezpośrednim. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów.

12. Rzut z autu

Rzut z autu jest sposobem wznowienia gry. Z rzutu z autu nie można bezpośrednio zdobyć bramki.

Rzut z autu przyznaje się dla drużyny przeciwnej zawodnikowi, który jako ostatni dotknął piłki, z miejsca gdzie piłka całym swym obwodem, na podłożu lub w powietrzu przekroczyła linię boczną lub uderzyła w sufit.

Rzut z autu wykonuje się z miejsca, w którym piłka opuściła linię boczną

12.1. Położenie piłki i zawodnika

Piłka:

- Musi nieruchomo leżeć na linii bocznej lub na zewnątrz pola gry

- Może być kopnięta na boisko w dowolnym kierunku.

Zawodnicy drużyny przeciwnej:

- Znajdują się przynajmniej 5 metrów od miejsca wykonywanie rzutu.

12.2. Naruszenia / Sankcje

Rzut z autu powtarza zawodnik drużyny przeciwnej, gdy:

- Zostanie wykonany nieprawidłowo

- Zostanie wykonany z innego miejsca niż tego, gdzie przekroczyła linię boczną.

- Nie jest wykonany w ciągu 4 sekund od chwili wejścia w posiadanie piłki.

- Nastąpi jakiekolwiek naruszenie przepisów (wyłączając pkt. 8.3.)

13. Rzut od bramki

Rzut od bramki jest sposobem wznowienia gry. Bramkarz może rzucić piłkę przez linię środkową, na połowę przeciwnika. Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z rzutu od bramki lub wrzutu z gry.

13.1. Rzut od bramki przyznaje się, gdy:

- Piłka całym swym obwodem, dotknięta ostatnio przez zawodnika drużyny atakującej, przekroczy linię bramkową zarówno po podłożu jak i w powietrzu, a bramka nie zostanie zdobyta (zgodnie z artykułem 11).

13.2. Postanowienia:

- Piłka zostaje wyrzucona przez bramkarza z dowolnego miejsca własnego pola karnego.

- Zawodnicy drużyny przeciwnej pozostają poza polem karnym, aż do momentu wprowadzenia piłki do gry.

- Piłka jest w grze, gdy jest rzucona przez bramkarza

14. W przypadkach nie ujętych regulaminem RLB, obowiązują przepisy PZPN

Ww. regulamin oraz przepisy gry są własnością Rekreacyjnej Ligi Biznesu wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia jest surowo wzbronione


Strona główna Dodaj do ulubionych... Wyślij maila do Zarządu RLB

:: Ekstraklasa ::

:: Drużyny

:: Tabela

:: Terminarz

:: Wyniki

:: I Liga ::

:: Drużyny

:: Tabela

:: Terminarz

:: Wyniki


:: Galerie

:: Wywiady

:: Rankingi


Patronat prasowy
Patronat medialny