⚽️RLB ⚽️

:: Aktualności

:: Przepisy gry

:: Regulamin

:: Formularz zgłoszenia

:: Oświadczenie

:: Oświadczenie COVID-19

:: Moje Konto

:: Liga Typerów

:: Kary

:: Informacje o RLB / Kontakt

:: Administracja


Zarejestruj się...
Zapomniałem hasła...
..:: Przepisy gry ::..

1.Turniej odbywa się w halach sportowych na powierzchni zbliżonej do wymiarów boiska do gry w piłkę ręczną.
2.Zespoły występują w pięcioosobowych składach (bramkarz + 4 zawodników w polu).
- Gra może być rozpoczęta w sytuacji, gdy drużyna liczy czterech zawodników.
- Jeżeli jednak w wyniku wykluczeń z boiska w którymkolwiek zespole pozostanie mniej niż trzech zawodników, zawody należy zakończyć.
- Ilość zmian w locie zawodników z pola podczas trwania zawodów jest nieograniczona i nie wymaga przerwy w grze. Zawodnik, który został zmieniony może powtórnie wrócić na boisko podczas kolejnej zmiany. Zmiana bramkarza może być dokonana tylko w przypadku, kiedy piłka nie jest w grze.
- Zmiana w locie ma miejsce wtedy, gdy piłka jest w grze. W tym przypadku muszą być spełnione następujące warunku:
a. Zawodnik opuszcza boisko wyłącznie w miejscu zwanym strefa zmian (strefa wyznaczona jest przed zawodami przez sędziego)
b. Zawodnik rezerwowy wchodzi na boisko również w miejscu strefy zmian, ale nie wcześniej aż zawodnik opuszczający boisko przekroczy linię boczną.
c. Nieprawidłowa zmiana może być ukarana przez sędziego napomnieniem słownym lub karą napomnienia (żółta kartka) dla zawodnika wchodzącego na boisko
d. Bramkarz może zmieniać się z każdym z zawodników, jednak następuje to jedynie w czasie przerwy w grze i za zgoda sędziego.
3. Czas gry: 2x20 minut. Z maksymalnie 5 minutową przerwą.
4. Drużyna ma prawo (za pośrednictwem kapitana) w każdej połowie meczu do jednej przerwy na żądanie. Czas drużyny nie może przekroczyć jednej (1) minuty.
5. W ostatniej minucie meczu rozgrywek Ekstraklasy i I ligi RLB, gdy piłka jest po za grą - czas jest zatrzymywany. Przepis nie dotyczy sytuacji gdy różnica bramek w ostatniej minucie meczu wynosi trzy lub więcej bramek.
6. Zawodnicy muszą występować w strojach sportowych w obuwiu o płaskiej (gumowej) podeszwie. Zawodnik nie może nosić na sobie czegokolwiek, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych zawodników.
II. W czasie zawodów obowiązują następujące przepisy:
1. W czasie gry zabrania się:
a. Atakowania przeciwnika w sposób gwałtowny lub niebezpieczny.
b. Atakowania przeciwnika barkiem oraz wykonywania wślizgu nogami.
c. Wybijania piłki trzymanej przez bramkarza.
d. "Kopania" piłki po gwizdku sędziego.
- Bramkarz wprowadza piłkę do gry wyłącznie ręką zagrywając ją do którejkolwiek z zawodników.
- Zdobyty gol bezpośrednio z wykonanego "autu" oraz podczas wprowadzania piłki ręką przez bramkarza jest nieważny
2. Drugi punkt karny
Punkt karny wyznacza się w odległości 10 metrów od środka linii bramkowej w równej odległości od obu słupków bramkowych.
3. Rzuty wolne są bezpośrednie i pośrednie.
Rzut wolny bezpośredni
Rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełni jedno z
następujących sześciu przewinień w sposób uznany przez sędziego za nierozważny, lekkomyślny lub
przy użyciu nieproporcjonalnej siły:
- Kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika
- Podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi
- Skacze na przeciwnika
- Atakuje (nawet barkiem) przeciwnika
- Popycha przeciwnika
Rzut wolny bezpośredni jest również przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełnił jedno z następujących przewinień:
- Przytrzymuje przeciwnika
- Pluje na przeciwnika
- Za pomocą wślizgu atakuje piłkę będącą w posiadaniu (lub usiłującego ją zagrać) przeciwnika, oprócz bramkarza we własnym polu karnym- pod warunkiem, że celem ataku jest piłka.
- Rozmyślnie dotyka piłkę ręką (oprócz bramkarza we własnym polu karnym)
Rzut wolny wykonuje się z miejsca przewinienia.
Powyższe przewinienia (faule) są akumulowane
4. Rzut karny
Rzut karny przyznaje się, jeżeli jedno z powyższych przewinień zostaje popełnione przez zawodnika w jego własnym polu karnym, niezależnie od położenia piłki zakładając, że w momencie przewinienia piłka była w grze.
5. Rzut wolny pośredni

Rzut wolny pośredni jest przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz popełnia jedno z następujących przewinień:
- Chwyta lub dotyka piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera
- Chwyta lub dotyka piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z autu wykonywanego przez współpartnera
- Dotyka lub prowadzi piłkę rękami albo nogą dłużej niż 4 sekundy ( za wyjątkiem sytuacji, gdy dotyka lub prowadzi piłkę na połowie przeciwnika)
- Po uwolnieniu piłki ze swego posiadania otrzymuje ją z powrotem od współpartnera, jeżeli wcześniej nie przekroczyła ona linii środkowej lub nie została zagrana lub dotknięta przez przeciwnika (przepis dotyczy Ekstraklasy RLB)
Rzut wolny pośredni przyznaje się również drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik zdaniem sędziego:
- Gra w sposób niebezpieczny
- Celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się (bez zamiaru zagrania piłki)
- Przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z rąk
- Popełnia jakiekolwiek inne przewinienie nie wymienione wcześniej, dla którego sędzia przerwał grę celem napomnienia lub wykluczenia zawodnika
Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia. Jeżeli było to w polu karnym, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca, gdzie nastąpiło przewinienie. Powyższe przewinienia (faule) nie są akumulowane
6. Rzut wolny bezpośredni
Jeżeli z rzutu wolnego bezpośredniego kopnięta piłka bezpośrednio wpadnie do bramki przeciwnika-bramka jest uznana
7. Rzut wolny pośredni
Bramka może być zdobyta jedynie wtedy, gdy będąca w grze piłka przed wpadnięciem do bramki dotknie innego zawodnika.
8. Naruszenia i sankcje
8.1. Zawodnik zostaje napominany żółtą kartką, jeśli
- Uporczywie narusza przepisy gry
- Gestem lub słownie okazuje niezadowolenie z decyzji sędziego.
- Zachowuje się nie sportowo.
8.2. Zawodnik zostaje ukarany karą napomnienia (żółtą kartką), jeśli popełni jedno z następujących przewinień:

- Jest winny nie sportowego zachowania.
- Słownie lub czynnie demonstruje swoje niezadowolenie.
- Uporczywie narusza przepisy gry
- Opóźnia wznowienie gry.
- Nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym, rzutem wolnym lub rzutem z autu.

Za jakiekolwiek z powyższych przewinień przyznany jest drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni z miejsca wykroczenia. Jeżeli było to w obrębie pola karnego, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.
8.3. Zawodnik zostaje ukarany karą napomnienia (żółtą kartką) również gdy:
Reklamując odległość przeciwnika od piłki przy wznowieniu gry rzutem rożnym, rzutem wolnym lub rzutem z autu nie czekając na gwizdek sędziego zagrywa piłkę. Po napomnieniu winnego zawodnika drużyna powtarza wykonanie rzutu.
9. Przewinienia karne, wykluczenia z gry
9.1. Zawodnik, który podczas rozgrywek ukarany został trzecią karą napomnienia (żółtą kartką)-pauzuje w następnym meczu. Jego absencja powtarza się po każdych kolejnych dwóch karach napomnienia.
9.2. Zawodnik musi być wykluczony z gry i zobaczyć czerwoną kartkę, jeżeli popełni jakiekolwiek z następujących przewinień:
- Zachowuje się w sposób wybitnie nie sportowy (gestem lub słownie krytykuje oraz okazuje niezadowolenie z decyzji sędziego).
- Zachowuje się i gra w sposób gwałtowny i brutalny.
- Po raz wtóry zachowuje się nie sportowo, będąc już uprzednio ukaranym napomnieniem.
- Pluje na przeciwnika lub inną osobę.
- Używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka.
- Pozbawia drużynę przeciwną bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zagrywając piłkę ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym).
- Pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika, popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym.
- Za powtarzające się ww. zachowanie organizator może wykluczyć z turnieju danego zawodnika (drużynę) (bez możliwości zwrotu wpisowego)

"Czerwona kartka" jest traktowana jako kara minutowa wykluczająca zawodnika do końca danego spotkania. Jeśli drużyna ukaranego zawodnika utraci bramkę, może uzupełnić skład poprzez wprowadzenie do gry innego zawodnika- ukarany musi odbyć swoją karę do końca.
Rozstrzygnięcia
Rozstrzygnięcie 1
Zawodnik wykluczony, nie może powrócić do gry, ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych. Zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 2 minut od momentu wykluczenia współpartnera, o ile wcześniej nie utraci bramki.
W takim przypadku:
- Jeżeli 4 zawodników gra przeciwko 5 i tracą bramkę- mogą uzupełnić skład.
- Jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników (obaj zawodnicy ukarani) i pada bramka - obie uzupełniają skład.
- Jeżeli 3 zawodników gra przeciwko 4 lub 5 i tracą bramkę - mogą uzupełnić kład tylko o 1 zawodnika.
- Jeżeli obie drużyny mają po 3 zawodników i pada bramka - obie uzupełniają skład o 1 zawodnika.
- Jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę, nie uzupełnia składu przed upływem 2 minut od chwili wykluczenia zawodnika.
Uzupełnienie składu wymaga zgody sędziego i może nastąpić tylko w przerwie w grze. Zawodnik ukarany przez sędziego karą wykluczenia w postaci czerwonej kartki ( nie dotyczy konsekwencji drugiej kary napomnienia) w zależności od stopnia przewinienia jest dodatkowo obciążony karą od jednego do kilku meczy. O długości absencji ukaranego zawodnika decyduje organizator.
10. Faule akumulowane
- Obejmują faule karane rzutami wolnymi bezpośrednimi zgodnie z Artykułem 12.
- Pierwsze 5 fauli akumulowanych popełnionych podczas jednej połowy jest rejestrowane w sprawozdaniu z meczu.
11. Wykonanie rzutów wolnych
Przy pierwszych pięciu faulach akumulowanych popełnionych przez każdy zespół podczas jednej połowy meczu:
- Zawodnicy drużyny przeciwnej mają prawo ustawić mur obronny.
- Wszyscy przeciwnicy muszą znajdować się, co najmniej 5 metrów od piłki zanim zostanie ona wprowadzona do gry.
- Bramka może zostać zdobyta bezpośrednio z rzutu wolnego.
Począwszy od szóstego zarejestrowanego faulu jednej z drużyn w każdej połowie meczu:

- Drużyna, która go popełniła nie może ustawić muru obronnego.
- Zawodnik wykonujący rzut musi być właściwie zidentyfikowany.
- Bramkarz musi pozostać we własnym polu karnym w odległości, co najmniej 5 metrów od piłki.
- Wszyscy pozostali zawodnicy muszą pozostawać na boisku poza umowną linią równoległą do linii bramkowej, przechodzącą przez punkt położenia piłki będącą poza polem karnym. Muszą znajdować się, co najmniej 5 metrów od piłki i nie mogą przeszkadzać wykonawcy rzutu wolnego. Żaden zawodnik nie może przekroczyć wspomnianej linii zanim piłka nie zostanie zagrana.
11.1Postępowanie
- Zawodnik wykonując rzut wolny musi kopnąć piłkę z zamiarem strzelenia bramki i nie może podawać piłki do innego zawodnika.
- Po wykonaniu rzutu wolnego, żaden zawodnik nie może dotknąć piłki zanim nie zostanie dotkniętaprzez bramkarza lub odbije się od słupka, poprzeczki albo opuści pole gry.
- Żaden rzut wolny nie może być wykonany z odległości mniejszej niż 6 metrów od linii bramkowej.
Jeżeli przewinienie, które zazwyczaj karane jest rzutem wolnym pośrednim zostało popełnione w polu karnym, rzut wolny wykonuje się z linii pola karnego, najbliżej miejsca przewinienia.
- Jeżeli zawodnik popełnia szósty faul na połowie przeciwnika lub na własnej, ale pomiędzy linią środkową a umowną linią równoległą do niej przechodzącą przez drugi punkt karny w odległości 10 metrów od linii bramkowej, to rzut wolny wykonywany jest z tego drugiego punktu karnego. Drugi punkt karny opisano w Artykule 1. Rzut wolny winien być wykonywany według zasad opisanych w punkcie "Wykonywanie rzutów wolnych".
- Jeżeli zawodnik popełnia szósty faul na własnej połowie pomiędzy linią 10 metrów, a linią bramkową, drużyna, której przyznano rzut wolny, może wybrać czy wykonywać go z drugiego punktu karnego, czy z miejsca gdzie przewinienie miało miejsce, ale musi to być poza polem karnym.
11.2. Naruszenia/ Sankcje
Jeśli zawodnik drużyny broniącej naruszy przepisy tego artykułu:
- Rzut wolny będzie powtórzony, (jeśli bramka nie zostanie zdobyta)
- Rzut wolny nie będzie powtórzony, (jeśli bramka zostanie zdobyta)
Jeśli współpartner wykonawcy rzutu naruszy przepisy tego artykułu:
- Rzut wolny będzie powtórzony, (jeśli bramka zostanie zdobyta)
- Rzut wolny nie będzie powtórzony, (jeśli bramka nie zostanie zdobyta)
Jeśli wykonawca rzutu naruszy przepisy po wprowadzeniu piłki do gry:

- Sędzia przyzna rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej, z miejsca gdzie nastąpiło naruszenie przepisów ( w przypadku, gdy nastąpiło ono w polu karnym, rzut wolny pośredni zostanie wykonany z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.
12. Rzut karny
Rzut karny przyznaje się przeciwko drużynie, która w obrębie własnego pola karnego, w czasie, gdy piłka jest w grze popełni przewinienie karane rzutem wolnym bezpośrednim. Rzut karny wykonywany jest z odległości 7 metrów.
13. Rzut z autu
Rzut z autu jest sposobem wznowienia gry. Z rzutu z autu nie można bezpośrednio zdobyć bramki. Rzut z autu przyznaje się dla drużyny przeciwnej zawodnikowi, który jako ostatni dotknął piłki, z miejsca gdzie piłka całym swym obwodem, na podłożu lub w powietrzu przekroczyła linię boczną lub
uderzyła w sufit.
Rzut z autu wykonuje się z miejsca, w którym piłka opuściła linię boczną
13.1. Położenie piłki i zawodnika
Piłka:
- Musi nieruchomo leżeć na linii bocznej.
- Może być kopnięta na boisko w dowolnym kierunku.
Zawodnicy drużyny przeciwnej:
- Znajdują się przynajmniej 5 metrów od miejsca wykonywanie rzutu.
13.2. Naruszenia / Sankcje
Rzut z autu powtarza zawodnik drużyny przeciwnej, gdy:
- Zostanie wykonany nieprawidłowo
- Zostanie wykonany z innego miejsca niż tego, gdzie przekroczyła linię boczną.
- Nie jest wykonany w ciągu 4 sekund od chwili wejścia w posiadanie piłki.
- Nastąpi jakiekolwiek naruszenie przepisów (wyłączając pkt. 8.3.)
14. Rzut od bramki
Rzut od bramki jest sposobem wznowienia gry. Bramkarz może rzucić piłkę przez linię środkową, na połowę przeciwnika. Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z rzutu od bramki lub wrzutu z gry.
14.1. Rzut od bramki przyznaje się, gdy:
- Piłka całym swym obwodem, dotknięta ostatnio przez zawodnika drużyny atakującej, przekroczy linię bramkową zarówno po podłożu jak i w powietrzu, a bramka nie zostanie zdobyta (zgodnie z artykułem 11).
14.2. Postanowienia:
- Piłka zostaje wyrzucona przez bramkarza z dowolnego miejsca własnego pola karnego.
- Zawodnicy drużyny przeciwnej pozostają poza polem karnym, aż do momentu wprowadzenia piłki do gry.
- Piłka jest w grze, gdy wrzucona opuści pole karne.
14.3. Naruszenia/ Sankcje
Jeżeli piłka nie jest bezpośrednio wyrzucona przez bramkarza poza pole karne:
- Rzut od bramki należy powtórzyć.
15. W przypadkach nie ujętych regulaminem RLB, obowiązują przepisy PZPN
Ww. regulamin oraz przepisy gry są własnością Rekreacyjnej Ligi Biznesu wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia jest surowo wzbronione


Strona główna Dodaj do ulubionych... Wyślij maila do Zarządu RLB

:: Ekstraklasa ::

:: Drużyny

:: Tabela

:: Terminarz

:: Wyniki

:: I Liga ::

:: Drużyny

:: Tabela

:: Terminarz

:: Wyniki


:: Galerie

:: Wywiady

:: Rankingi


Patronat prasowy
Patronat medialny